Tagisolering

Efterisolering af flade tage

Den bedste metode til isolering af flade tage med tagpap eller tagfolie er udvendig isolering. Det kan vi hos MM Tømrer og Tagdækning naturligvis hjælpe dig med. Nogle af de mange fordele ved udvendig efterisolering af dit flade tag kunne eks. være:

Alt laves udefra – renoveringen kræver ingen adgang til den indvendige bolig
De indendørs loftshøjder bevares, som de er
Mulighed for kileopbygning, hvor vand afledes og ikke blot samler sig, hvor det ønskes
Isoleringen gør det muligt at tætne bygningen oppefra imod damptryk
Efterisoleringen gør, at du kan spare mange penge på din varmeregning

Tagisolering til alle slags tage

Udvendig efterisolering med ny tagpapdækning kan anvendes på både kolde og varme tage:

Kolde tage

På kolde tage er det vigtigt at overholde de fugttekniske regler. Der skal lægges mindst lige så meget isolering ovenpå, som der er inde i taget. De kolde tage skal desuden undersøges for råd, svamp og skimmelsvamp, inden der udføres udvendig efterisolering. Hvis der skulle vise sig at være skimmelsvamp i taget, kan det i kolde tage fjernes indefra, når den udvendige merisolering er gennemført.

Varme tage
På varme tage vil enhver udvendig efterisolering forbedre fugtforholdene og kan udføres i den ønskede tykkelse. De varme tage undersøges for våd isolering, inden de efterisoleres. Derfra undgår man fugtindtrængning fra den gamle isolering, når den nye tagdækning fastgøres mekanisk gennem den gamle tagdækning.

Slip for en dyr elregning

Bygningsisoleringsproducenten Sundolitt har udregnet, at hvis man efterisolerer et fladt tag fra 1960’erne og 1970’erne med ekstra 180 mm ekspanderet polystyren (EPS), kan en boligejer med 130 m2 bolig spare ca. 520 liter olie til opvarmning årligt. Det svarer til en energibesparelse på ca. 62 kr./m2 pr. år. (November 2022)